Millennium znów płaci 200 zł posiadaczom konta

Millennium znów płaci 200 zł posiadaczom konta

Już od dość dawna na moim blogu nie pisałem o bankowych promocjach. Teraz pojawiła się świetna okazja, aby to zmienić i znów poruszyć temat dotyczący możliwości łatwego zarobienia pieniędzy. Taką możliwość obecnie mają klienci Millennium Banku. Wspomniany bank po raz kolejny rozpoczął promocję dla posiadaczy kont z premią wynoszącą 200 zł. Taka nagroda wydaje się całkiem spora w obecnych warunkach, a jej uzyskanie nie stanowi problemu. Właśnie dlatego postanowiłem przygotować dokładny poradnik dla wszystkich osób, które chcą założyć dobre konto i przy okazji zarobić 200 zł. Zapraszam do lektury!

Kto i dla kogo organizuje promocję?

Regulamin promocji „200 zł z Kontem 360°” wskazuje, że jej organizatorem jest Bank Millennium. Wspomniana promocja trwa aż do 20 września 2019 r. Trzeba jednak pamiętać, że czasu na złożenie wniosku o otwarcie konta jest znacznie mniej. Taki wniosek należy złożyć do 27 maja 2019 r. Uczestnik opisywanej promocji, umowę o konto i kartę debetową powinien zawrzeć najpóźniej 31 maja 2019 r.

Na czym polega promocja?

Omawiana promocja polega na wypłacie premii liczącej 200 zł posiadaczom Konta 360° lub Konta 360° Student. Taką premię otrzymają nowi klienci Banku Millennium spełniający warunki, które opiszę poniżej.

Kto nie może brać udziału w promocji?

Regulamin promocji „200 zł z Kontem 360°” wskazuje, że oprócz terminowego założenia rachunku poprzez specjalną stronę, konieczne jest spełnienie również innych warunków. Uczestnikiem opisywanej promocji nie może być osoba:

  • posiadająca mniej niż 18 lat lub pozbawiona pełnej zdolności do czynności prawnych
  • będąca pracownikiem Banku Millennium
  • korzystająca wcześniej z promocji, w ramach której otwarto Konto 360° lub Konto 360° Student
  • będąca na dzień 15 kwiecień 2019 r. stroną umowy z bankiem lub posiadająca jakikolwiek produkt finansowy z Banku Millennium (na dzień 15 kwiecień 2019 r.)
  • pełniąca na dzień 15 kwiecień 2019 r. rolę poręczyciela kredytu albo współposiadacza rachunku, opiekuna, przedstawiciela ustawowego, kuratora lub pełnomocnika wobec posiadacza rachunku z Millennium

Dodatkowo w promocji przeznaczonej dla nowych klientów Millennium Banku nie mogą brać udziału osoby, które na dzień 15 kwietnia 2019 r. były zarejestrowane jako wnioskujące o jakiś produkt Millennium inny niż promocyjne konto. Z udziału w promocji „200 zł z Kontem 360°” wyklucza również przetwarzanie wniosku o taki produkt w czasie jej trwania. 

Co trzeba zrobić żeby otrzymać premię?

Trzeba przyznać, że warunki promocji „200 zł z Kontem 360°” są wyjątkowo proste. Jej uczestnik poza terminowym złożeniem wniosku o konto z kartą (do 27 maja 2019 r.) oraz zawarciem umowy konta (do 31 maja 2019 r.) powinien:

  • wyrazić zgody marketingowe wymagane przez bank
  • do 31 maja 2019 r. aktywować aplikację mobilną Millennium Banku
  • w każdym z trzech kolejnych miesięcy (czerwiec, lipiec i sierpień 2019 r.) zasilić konto kwotą wynoszącą łącznie min. 1000 zł i wykonać w każdym miesiącu przynajmniej jedną transakcję kartą debetową lub BLIK – iem

Warto nadmienić, że przy ocenie spełnienia warunku dotyczącego wpływów na konto promocyjne, bank nie bierze pod uwagę przelewów wewnętrznych z innego rachunku należącego do uczestnika promocji. Regulamin promocji „200 zł z Kontem 360°” sugeruje, że uwzględniane będą natomiast wpłaty z rachunku uczestnika prowadzonego przez inny bank.

 Kiedy bank wypłaci premię?

Regulamin opisywanej promocji wskazuje, że premia powinna trafić na konto posiadacza ROR-u najpóźniej 20 września 2019 r. Do czasu wypłacenia nagrody, uczestnik promocji nie może zrezygnować z konta lub odwołać zgód marketingowych wymaganych przez bank. Co ważne, nagroda od Millennium Banku nie będzie opodatkowana.

Czy promocji są jakieś dodatkowe „haczyki”?

Na tle wielu innych akcji promocyjnych dotyczących kont, opisywana promocja Millennium Banku wyróżnia się wyjątkową prostotą. Jej uczestnik może otrzymać tylko jedną premię (niezależnie od liczby założonych kont). Takie standardowe ograniczenie trudno jednak traktować jako szczególny „haczyk”. 

Czy warto wziąć udział w promocji Millennium?

Wydaje się, że nowa promocja Banku Millenium jest godna uwagi ze względu na swoją prostotę i łatwość spełnienia warunków uprawniających do wypłaty premii. Warto również pamiętać, że w ramach promocji „200 zł z Kontem 360°” otrzymujemy dostęp do bardzo dobrego rachunku. Standardowe Konto 360° zachęca łatwym do uzyskania zwolnieniem z opłaty za: rachunek, kartę debetową i korzystanie ze wszystkich bankomatów (potrzebny wpływ min. 1000 zł/m-c i przynajmniej jedna transakcja bezgotówkowa kartą lub BLIK – iem). Atutem studenckiego Konta 360° jest z kolei brak opłaty miesięcznej za jego prowadzenie. Posiadacze Konta 360° Student nie zapłacą za kartę debetową i wypłaty ze wszystkich bankomatów po wykonaniu przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu (karta debetowa lub BLIK).

Powyższe warunki wydają się atrakcyjne. Dlatego zachęcam do zastanowienia się nad promocją Millennium Banku. Już niebawem napiszę o kolejnych ciekawych ofertach. Zostaniecie o nich powiadomieni automatycznie po polubieniu mojego profilu na Facebooku.