Konto bardziej zyskowne niż lokata i 500 zł premii – to możliwe!

Konto Proste Zasady to obecnie jeden z najlepszych rachunków osobistych na rynku. Jakby tego było mało, Getin Bank przygotował dwie ciekawe promocje dla posiadaczy wspomnianego ROR-u. W ramach pierwszego wpisu na moim blogu, postanowiłem wziąć pod lupę promocje powiązane z Kontem Proste Zasady. Zapewniają one oprocentowanie oszczędności wynoszące 3,50% przez rok oraz sporą premię w programie poleceń (do 500 zł).

Poniżej zaprezentowałem najważniejsze szczegóły promocyjnych ofert Getin Banku.

Kto i dla kogo organizuje promocję?

Mamy do czynienia z dwoma promocjami, które dotyczą tego samego rachunku z Getin Banku (Konta Proste Zasady). Promocyjne oprocentowanie dla posiadaczy wspomnianego konta jest oferowane w ramach promocji „Bonus za aktywność”. Premia wynosząca nawet 500 zł, czeka z kolei na uczestników promocji „Polecam Proste Zasady”.

Na czym polegają promocje?

W ramach pierwszej z opisywanych promocji („Bonus za aktywność”), posiadacze Konta Proste Zasady po spełnieniu warunku aktywności (dokładnie opiszę go poniżej), mogą liczyć na promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego (3,50% do kwoty 10 000 zł przez kolejne 12 miesięcy). Druga promocja powiązana z Kontem Proste Zasady zapewnia natomiast premię za skuteczne polecanie tego rachunku innym osobom (100 zł za każde polecenie, łącznie do 500 zł).

Kto nie może brać udziału w promocji?

W przypadku dwóch opisywanych promocji Getin Banku, na szczęście nie ma zaporowych warunków i ograniczeń. Do obydwu tych promocji nie może przystąpić osoba wyrażająca sprzeciw na wykorzystanie swoich danych przez bank w celach handlowych i prowadzenie działań dotyczących marketingu bezpośredniego (np. składania ofert telefonicznych).

Dodatkową okolicznością wykluczającą z promocji „Bonus za aktywność” jest posiadanie konta osobistego w Getin Banku od 11 maja 2017 r. do 30 listopada 2018 r. Na promocyjne oprocentowanie oszczędności, nie mogą też liczyć osoby używające konta oszczędnościowego razem z innym klientem banku.

Jeżeli chodzi o promocję „Polecam Proste Zasady”, to wykluczone są z niej osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych i/lub polskiej rezydencji podatkowej. Premii za polecanie Konta Proste Zasady nie otrzymają również osoby, które w dniu przystąpienia do promocji (najpóźniej 30 kwietnia 2019 r.), nie będą miały konta osobistego (waluta: PLN) w Getin Banku. Z promocji „Polecam Proste Zasady” dodatkowo są wykluczeni pracownicy Getin Noble Banku oraz jego placówek franczyzowych.

Co trzeba zrobić żeby otrzymać premię/korzyść?

Zacznijmy od promocji „Bonus za aktywność”. Jej uczestnik po otwarciu Konta Proste Zasady otrzyma podwyższone oprocentowanie dla kwoty do 10 000 zł (stawka 3,50%), jeżeli na ROR regularnie będzie wpływać wynagrodzenie o łącznej wartości min. 1000 zł/m-c. Pierwsza taka wpłata musi mieć miejsce najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia ROR-u. Wynagrodzenie o wartości min. 1000 zł miesięcznie powinno być wpłacane z konta w innym banku albo z rachunku firmowego prowadzonego przez Getin Noble Bank. Brak spełnienia warunku dotyczącego wpływów, nie przekreśla szansy na podwyższone oprocentowanie w kolejnym miesiącu. Swój udział w promocji przedwcześnie (przed upływem roku) zakończą natomiast osoby, które zamknęły Konto Proste Zasady albo wycofały zgody marketingowe wymagane przez bank.

Zasady drugiej promocji związanej z Kontem Proste Zasady również nie są szczególnie skomplikowane. Obecny klient banku (posiadający konto osobiste Getina) po przystąpieniu do promocji otrzymuje specjalne kody polecenia, które można przekazać np. krewnym lub znajomym. Kod do założenia promocyjnego Konta Proste Zasady powinna wykorzystać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była posiadaczem „złotówkowego” konta osobistego w Getinie od 31 stycznia 2019 r. Taki nowy klient banku (nie będący jego pracownikiem lub pracownikiem placówki franczyzowej) powinien aktywować zakładane konto do końca kwietnia 2019 r. i wyrazić potrzebne zgody marketingowe. Dodatkowo wymagane jest otrzymanie przez nowego klienta wpływu o jednorazowej wartości min. 1000 zł/m-c w ciągu pierwszych trzech miesięcy posiadania Konta Proste Zasady. Taki wpływ musi pochodzić z konta w innym banku albo rachunku firmowego prowadzonego przez Getin Noble Bank.

Tylko spełnienie wszystkich wymienionych powyżej warunków uprawnia osobę polecającą konto do otrzymania premii wynoszącej 123 zł (100 zł po odliczeniu podatku). Co ważne, premię o wartości 50 zł otrzyma osoba, która założyła Konto Proste Zasady „z polecenia” i spełniła warunki dotyczące miesięcznego wpływu (min. 1000 zł jednorazowo przez 3 miesiące).

Kiedy bank wypłaci premię?

Premia odsetkowa wynikającą z zastosowania wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym jest naliczana oddzielnie. Bank wypłaca takie dodatkowe odsetki do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Jeżeli chodzi o premie za polecanie Konta Proste Zasady, to zostaną one wypłacone do końca miesiąca następującego do dacie spełnienia warunków promocji przez nowego klienta (osobę otwierającą konto „z polecenia”). Taki sam termin wypłaty dotyczy nagrody przysługującej nowemu klientowi (50 zł).

Czy w promocji są jakieś dodatkowe „haczyki”?

W przypadku obydwu opisywanych promocji, na szczęście nie dostrzegłem kłopotliwych „haczyków”. Mamy jedynie do czynienia ze standardowym ograniczeniem liczby kont otwieranych „z polecenia”. Nowy klient banku w ramach programu poleceń może otrzymać nagrodę (50 zł) za jedno otwarte konto. Co ciekawe, taka osoba później może sama pobrać specjalne kody i zarabiać po 100 zł za każde skuteczne polecenie (jako obecny klient banku).

Czy warto wziąć udział w promocji Getin Banku?

Dwie przeanalizowane przeze mnie promocje Getin Banku są ciekawe nie tylko ze względu na konkretne korzyści finansowe. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że Konto Proste Zasady to bardzo dobry rachunek. Jego miesięczne prowadzenie nic nie kosztuje w przypadku wykonania jednej transakcji bezgotówkowej. Posiadacz Konta Proste Zasady (bezwarunkowo) nic nie płaci za obsługę karty debetowej i korzystanie z krajowych bankomatów. Można zatem powiedzieć, że Konto Proste Zasady to rachunek „za 0 zł”.